Regulamin

 
Strona główna
Regulamin
czytelnia
aforyzmy o książce
historia
zbiory
katalogi
lektury gimnazjum
lektury liceum
biblioteki cyfrowe
statystyka
nowe książki
wycieczki
podręczniki
ciekawe strony
Literackie nagrody Nobla

         

 

Regulamin wypożyczalni

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły.

  2. Wypożyczalnia udostępnia zbiory od września do końca maja każdego roku szkolnego.

  3. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni.

  4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki.

  5. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

  6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres 1 miesiąca (można przedłużyć okres    wypożyczenia).

  7. Biblioteka wypożycza książki na ferie i wakacje.

  8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów przedmiotowych i matury mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.

  9. W wypadkach uzasadnionych biblioteka może zażądać zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu.

  10. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.

  11. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki muszą być zwrócone do biblioteki.

  12. Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu, traci prawo do korzystania z biblioteki.

  13. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia czytelnik zgłasza bibliotekarzowi.