Regulamin

Strona główna
Regulamin
Tydzień Bibliotek
Olga Tokarczuk Nobel 2018
Gustaw Herling-Grudziński
Leopold Tyrmand
czytelnia
aforyzmy o książce
historia
zbiory
lektury lic. 3-letnie
lektury nowe liceum
katalogi
biblioteki cyfrowe
nowe książki
podręczniki 2020/2021
ciekawe strony
Literackie nagrody Nobla

 

Regulamin wypożyczalni

 

 • ·        Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy  administracyjni szkoły, rodzice.

 • ·        Wypożyczalnia udostępnia zbiory od września do końca maja każdego roku szkolnego.

 • ·        Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni.

 • ·        Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki.

 • ·        Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

 • ·        Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres 1 miesiąca (można przedłużyć okres wypożyczenia).

 • ·        Każdy uczeń może założyć konto internetowe OPAC     

 •      instrukcja zakładania konta

 • ·        Biblioteka wypożycza książki na ferie i wakacje.

 • ·       Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów przedmiotowych i matury mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.

 • ·        W wypadkach uzasadnionych biblioteka może zażądać zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu.

 • ·        Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.

 • ·        Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki muszą być zwrócone do biblioteki.

 • ·        Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu, traci prawo do korzystania z biblioteki.

 • ·        Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia czytelnik zgłasza bibliotekarzowi.