lektury liceum

Strona główna
czytelnia
aforyzmy o książce
historia
zbiory
katalogi
lektury gimnazjum
lektury liceum
biblioteki cyfrowe
statystyka
nowe książki
wycieczki
podręczniki
ciekawe strony
Literackie nagrody Nobla

POZIOM PODSTAWOWY 

                Literatura polska                                                       

                                                                                                              
  Bogurodzica

  J. Kochanowski - pieśni i treny (wybór)
  J. A. Morsztyn - wybór wierszy
  D. Naborowski - wybór wierszy
  W. Potocki - wybór wierszy
  I Krasicki- satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz
  A. Mickiewicz, Dziady cz. III
  A. Mickiewicz - wybór wierszy
  J. Słowacki, Kordian: akt I-III
  J. Słowacki - wybór wierszy
  Z. Krasiński, Nie-Boska komedia cz. I, III. IV
  C. K. Norwid - wybór wierszy
  B. Prus, Lalka
  E. Orzeszkowa, Nad Niemnem - fragmenty
  E. Orzeszkowa, Gloria victis
  M. Konopnicka, Mendel Gdański
  B. Prus, Kamizelka
  H. Sienkiewicz, Potop
  K. Przerwa -Tetmajer- wybór wierszy
  J. Kasprowicz - wybór wierszy
  L. Staff  wybór wierszy
  S. Wyspiański, Wesele
  W. S. Reymont, Chłopi (t. I)
  S. Żeromski, Ludzie bezdomni
  S. Żeromski, Przedwiośnie
  W. Gombrowicz, Ferdydurke - rozdz. II, III, VI-X, XII, XIV
  Z. Nałkowska, Granica
  T. Borowski, Pożegnanie z Marią
  G. Herling-Grudziński, Inny świat
  B. Leśmian - wybór wierszy
  J. Tuwim - wybór wierszy
  M. Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy
  Cz. Miłosz - wybór wierszy
  K.K. Baczyński - wybór wierszy
  T. Różewicz - wybór wierszy
  Z. Herbert - wybór wierszy
  B. Białoszewski - wybór wierszy
  W. Szymborska - wybór wierszy
  S. Barańczak - wybór wierszy
  J. Twardowski - wybór wierszy
  S. Mrożek, Tango
  H. Krall,
Zdążyć przed Panem Bogiem 

    Literatura powszechna

                                                                          
  Sofokles, Król Edyp
  Horacy - wybór pieśni
  W. Szekspir, Makbet
  Molier, Świętoszek
  J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera
  F. Dostojewski, Zbrodnia i kara
  J. Conrad, Jądro ciemności
  A. Camus, Dżuma
                                            POZIOM ROZSZERZONY       

                                                 Literatura polska                                                     

 


  J. Kochanowski, Treny
  J. Słowacki, Kordian
  W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk
  M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka
  S. I.. Witkiewicz,
Szewcy

      Literatura powszechna


 
Dante, Boska Komedia - fragmenty Piekła  
  J. W. Goethe, Faust - cz. I
  F. Kafka, Proces
  M. Bułhakow,
Mistrz i Małgorzata

 

                                                                                         Wstecz W górę Dalej